Grundejerforeningen Syvhøjslund

Vedtægter for Grundejerforeningen Syvhøjslund

VEDTÆGTER

Grundejerforeningens vedtægter er første gang vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. august 1969.
Vedtægterne er senere ændret på generalforsamling den 25. april 1982, den 9. juli 1995 og den 13. maj 2007.
De seneste ændringer og vedtagelse af de nugældende vedtægter fandt sted på generalforsamling 21. maj 2017.

Nyeste kommentarer