Grundejerforeningen Syvhøjslund

Hvordan vi tager hensyn til hinanden

Ordensreglement for Grundejerforeningen Syvhøjslund

2023

Der er i forbindelse med bestyrelsesmøde 23.april 2023 besluttet at tilføje tekst vedr. den nye affaldsordning til ordensreglementet, jf. bilag til ordensreglementets § 3.

Ordensreglementet er vedr. affaldsbeholdere (§3) og parkering (§5) tilrettet, dette er godkendt ifm. med den årlige generalforsamling 11. juni 2023.

2017


Der er på generalforsamlingen den 21. maj 2017 vedtaget nye ændringer af ordensreglementet.Der er også udarbejdet et særligt ordensreglement for friarealet med gravhøje (det fredede areal) som er vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 2005 og senere justeret på generalforsamlingen den 13. maj 2007, den 9. maj 2010 og senest den 21. maj 2017.Særligt obs
Vi er enige om at vise hensyn til hinanden - nogle mere end andre. Bestyrelsen vil derfor gerne pointere, at man som hundeejer har et særligt ansvar for, at det ikke fører til særlige problemer. De udfordringer, vi har i den forbindelse, er nu også mest forårsaget af tilstødende grundejerforeningers beboere.

Tidligere historik vedr. ordensreglementet

Grundejerforeningens ordensreglement er blevet til ved generalforsamlingsbeslutninger henholdsvis den 18. august 1969, og senere rettelser den 10. april 1980, 9. juli 1995 og den 22. maj 2005. Bestyrelsen har justeret ordensreglerne, så de også nu er i overensstemmelse med Gribskov Kommunes regler for afbrænding af haveaffald. Forelagt til orientering på Grundejerforeningens generalforsamling 8. maj 2011.

Nyeste kommentarer